Mithatpaşa Cad. Ahenk Apt. No: 62/9 Kızılay/Ankara

Endodonti terimi; Yunanca “Endo” (içinde) ve “odont” (diş) kelimelerinden türemiştir. Bu tanımlamadan da anlaşılacağı üzere, endodonti dişlerin iç kısımlarıyla ilgili problemlere müdahele eden ve çözümleyen bilim dalıdır. Daha kesin bir deyişle, endodonti diş pulpası (damar-sinir paketini barındıran canlı doku) ve dişi çevreleyen dokularla ilgili hastalıkların teşhisi ve tedavisi ile ilgilenen diş hekimliği branşıdır.

KANAL TEDAVİSİ


Kanal Tedavisi Nedir?

Dişin pulpasında çeşitli etkenler (çürük,travma,diş eti hastalığı vb) sebebiyle iltihap geliştiğinde veya gelişme olasılığından dolayı koruyucu amaçla, pulpanın çıkarılarak kök ucuna kadar bu bölgenin temizlenip, şekillendirilmesi ve yeniden iltihabın gelişimini önlemek için tama olarak tıkamanın sağlanmasını içeren bir tedavi şeklidir.

Kanal Tedavisi Kaç Seansta Yapılır?

Kanal tedavisi dişin durumu uygunsa hekimin kararıyla tek seansta bitirilebilir. Güncel literatür, endodontide gelişen teknolojiyle birlikte (döner eğe sistemleri, çeşitli yıkama teknikleri, lazer teknolojisi gibi) tek seansta kanal tedavisini desteklemektedir. Ancak dişin hastalığına bağlı bazı iltihabi durumlarda kanal tedavisini tek seansta bitirmek uygun olmayabilir. Kanal dezenfeksiyonunu sağlamak için kanal içi ilaç kullanımı gerekebilir. Böyle durumlarda iki veya daha uzun seanslara ihtiyaç duyulabilir.. Ancak rutinde dişin durumu uygunsa, kanal tedavisi tek seansta bitirilebilir.

Kanal Tedavisinden Sonra Ağrı Olur Mu?

Kanal tedavisi bitirildikten sonra ilk bir hafta on günlük süreçte dişte hassasiyet olabilir. Bu hassasiyet kanal tedavisi yapılırken kökün etrafında ki çevre dokunun da yapılan işlemden etkilenmesine bağlıdır. Gerekirse doktorunuzun önereceği analjezik, antiinflamatuar ilaçların kullanımıyla bu hassasiyet giderek azalacaktır.

Kök Kanal Tedavisi Yapılmış Bir Dişin Ömrü Ne Kadardır?

Kanal tedavisi yapılmış bir dişin ömrü pek çok farklı etkenden etkilenmektedir. Dişe hangi sebeple kanal tedavisi yapıldığı (teşhis), kanal tedavisinin ideal şartlarda bitirlmesi, doğru üst restorasyon seçimi (kaplama, dolgu gibi), hastanın ağız bakımı ve sistemik hikayesi gibi pek çok nedenden etkilenir. Ancak genel olarak yapılan kanal tedavisinde amaç dişin uzun süreli ağızda fonksiyon görmesini sağlamaktır.

POSTCORE


Kuron kısmı fazla harap olmuş dişlerde restorasyonun tutuculuğunu ve sağlamlığını temin edebilmek için bazen dişin kökünden destek almak gerekmektedir. Metal alaşımlar kullanılarak laboratuarda hazırlanan “post-core”lar hem ölçü almayı gerektirir hem de ikinci bir randevuya gereksinim gösterir. Gelişen teknolojiyle beraber çıkan ışık geçirgen “fiber-post”lar sayesinde bu işlem 15-20 dakika içerisinde bitirilebilmekte ve estetik özelliği ve direnci yüksek “post-core”lar yapılabilmektedir. Hazırlanmış kök kanalına yerleştirilen “fiber-post” ışıkla ve kendi kendine sertleşebilen “resin siman”larla (dual cure) yapıştırılır, sonrasında üzerine direkt ışıklı dolgu yapılır veya yine ışıklı dolgu restorasyonu ile “core” yapılarak kaplama (kron) için uygun alt yapı hazırlanır. Hassas teknik gerektiren bu uygulama, uygun ekipmanlarla ve doğru tekniklerle yapıldığında, çok başarılı sonuçlar vermektedir.

 

 

Call Now Button0312 417 52 93