Mithatpaşa Cad. Ahenk Apt. No: 62/9 Kızılay/Ankara

Prof. Dr. Diş Hekimi Bülent ULUDAĞBİYOGRAFİ


Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 1983 yılında mezun olduktan sonra aynı fakültenin protez anabilim dalında aynı yıl doktora programına başlamıştır.1988 yılında doktor unvanı aldıktan sonra 1991 yılında yardımcı doçent, 1993 yılında doçent olmuş ve 1998 yılında profesorlüğe atanmıştır.

Hassas tutuculu protezler , implant destekli overdenture uygulamaları , implant destekli protezlerde klinik uygulamalar , overdenture uygulamaları, fotoelastik stress analizi, porselen uygulamalarında renk çalışmaları konularında yurtiçi ve yurtdışı yayınları bulunmakta ve bu konularda mezuniyet öncesi ve sonrası dersler vermiştir.

Türk Diş Hekimleri Birliği , Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği , International Association of Dental Research gibi kuruluşlara üyedir. Ayrıca International Journal of Oral Maxilofacıal Implants, Journal of Biomechanics, Annals of Biomedical Engineering, Journal of Prosthodontics gibi dergilere hakemlik yapmıştır.Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisinde protez bölüm editörü olarak çalışmıştır . Evli ve iki çocuk babasıdır.

ULUSAL VE ULUSLARARASI DERGİ YAYINLARI


1. Güven, O., Öztürk, A., Uludag, B.: Cilt Graft’lerinin Ağız İçi Uygulaması, Oral Mesleki ve Aktüel Dişhekimliği Derg. 3(31): 47-49,1986.

2. Güven, O., Öztürk, A., Uludag, B.: Dermal Graft’lerin Preprotetik Cerrahideki Yeri. Oral Mesleki ve Aktüel Dişhekimliği Derg. 4(38): 8-11,1987.

3. Can, G., Uludag, B.: Hareketli Bölümlü Protezlerde Endodontik Tedavili Dişlerin Destek Olarak Kullanılması. A.U. Diş Hek. Fak. Derg. 16(1): 53-57, 1989.

4. Uludag, B., Eser. K.: Revetman Genleşme Yöntemleri ile Yapılan Dökümlerin Marjinal Uyumlarının Araştırılması. A.Ü.Diş Hek.Fak. Derg. 17(1):67-72, 1990.

5. Uludag, B., Eser. K.: Revetman Genleşme Tekniklerinin Gözeneklilik Yönünden Karşılaştırılması. A.Ü. Diş Hek Fak. Derg. 17(1): 73-78,1990

6. Gürbüz, A., Hasanreisoğlu, U., Uludag, B., Akören, C.: Overlay Protezler A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 17(1):127-131, 1990.

7. Eser, K., Uludag, B.: Kıymetsiz Bir Metal Alaşımı Olan Wiron 88 ile Yapılan Dökümlerde Santrifüj Güçlerinin Gözenekliliğe Olan Etkisinin Değerlendirilmesi A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 17(2): 181-186,1990.

8. Uludag, B., Can, G.: Krom-Kobalt Lehim Alaşımlarının Farklı Lehim Aralıklarında Gerilim Dirençlerinin Karşılaştırılması. A. Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 17(2): 201-204, 1990.

9. Gürbüz, A., Uludag, B., Tulga, F.: Bir Olgu Nedeniyle Ektodermal Displazi ve Protetik Yaklaşım. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 17(2): 271-274, 1990.

10. Uludag, B., Gürbüz, A.: Porselen Laminate Veneer Preparasyonların Oluşan Streslerin Analizi. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 17(2): 227-232, 1990.

11. Gürbüz, A., Kansu G., Uludag, B., Beyazova, M.: İki Farklı Tam Protez Yapım Tekniğinin Elektromyografi Yönünden Karşılaştırılması. A.Ü. Diş Hek. Fak. Der. 17(3): 1-5, 1990.

12. Gürbüz, A., Uludag B., Kansu, G., Belgin, E.: İki Farklı Tam Protez Yapım Tekniğinin Fonasyon Yönünden Karşılaştırılması. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 17(3): 373-388, 1990.

13. Uludag, B., Can, G., Kansu, G.: Periodontal Harabiyete Uğramış Dişlerin Sabit Protezlerde Destek Olarak Kullanılması. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 17(3): 359-363, 1990.

14. Uludag, B., Can, G.: Post-Core Uygulanmış Dişlerin Kennedy Sınıf II Mod. I Vakalarında Destek Olarak Kullanılması. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 17(3): 317-322, 1990.

15. Eser, K., Uludag, B., Haskan, H.: Kıymetsiz Metal Alaşımları ile Yapılan Dökümlerde Metal Özgül Ağırlığının Gözenekliliğe Olan Etkisinin Araştırılması. G.G.T.A. Bülteni, 32: 629-637, 1990.

16. Akbay, T., Uludag, B.: Bölümlü Protezlerde Destek Dişlerde Post-Core Uygulanmasının Rolü. G.A.T.A Bülteni, 32: 345-351, 1990.

17. Can, G., Uludag, B.: Karıştırma Metodlarının Revetman Sıkıştırma Dayanıklılığı Üzerine Etkileri. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 17(3): 431-433, 1990.

18. Aydın, K., Uludag, B.: Tam Protez Hastasında Dual-Photon Absorptiometry. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 17(3): 409-414, 1990.

19. Uludag, B., Gürbüz, A., Keskin, Y.: Üç Destekli Sabit Protetik Restorasyonlarda Rijit ve Non-Rijid Planlamaların Kuvvet İletimi Yönünden Karşılaştırılması. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 18(1,2,3): 199-208, 1991.

20. Gürbüz, A., Kansu, G., Uludag, B.: İki Farklı Tam Protez Yapım Tekniğinin Klinik Olarak Karşılaştırılması. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 18(1,2,3): 329-332, 1991.

21. Can, G., Kansu, G., Uludag, B.: İskelet Bölümlü Protezlerde Metal Akrilik Bağlantısı. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 19(2): 251-256, 1992.

22. Dalkız, M., Eser, K., Uludag, B., Akbay, T.: Baz Alaşımlarının Dökülebilirliklerinin Farklı test Teknikleri Kullanılarak değerlendirilmesi. Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi. 13: 193-198, 1992.

23. Uludag, B., Kılıçarslan, M.A.: Farklı Tipteki Restoratif Rezin Materyallerin Boyanabilirlik Özelliklerinin Karşılaştırılması. A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 22(3): 269-273, 1995.

24. Solak, H., Uludag, B., Eren, G.: Farklı Kaide Materyalleri Kullanımının Amalgam ve Kompozit Rezin Dolgularda Dişin Kırılma Direncine Etkisi. Türkiye Klin. Dişhek. Bil. Derg. 2:199, 1996.

25. Uludag, B., Gürbüz, A., Kalıpçılar, B., Öztaş, D.D.:Temel Metal Alaşımlarının Marjinal Düzeltme Sonrası Kenar Uyumlarının Değerlendirilmesi. Türkiye Klin. Dişhek. Bil. Derg. 3:21, 1997.

26. Uludag, B., Kılıçarslan, M.A., Sağlam, S.: Çeşitli Simanların Farklı Dentin Yüzey İşlemleri Kullanılarak Bağlanma Dirençlerinin Arttırılması. Türkiye Klin. Dişhek. Bil. Derg.1998.

27. Özkan, P, Gürbüz, A, Uludag, B, Ünal, Ş, Özkan, Y: Farklı Yapıdaki Estetik Materyallerin Boyanma Özelliklerinin İn Vitro Olarak Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 27, Sayı 3: 377-382,2000.

28. Denli, N., Uludag, B., Kılıçarslan, M.A., Özkan, Y.: Resistance of Artificial Acrylic Resin Teeth To Staining. Türkiye Klin. Diş Hek. Bil. Derg. 2:38, 1996. Türk Diş. Hek. Birl. Derg., Sayı 65, Aralık 2001.

29. Ulusoy, M., Uludag, B., Kılıçarslan, M.A.: İn-Vitro Comparison of Staining Properties of Resin-Based Veneering Materials. Balkan Journal of Stomatology, 1998.

30. Uludag, B., Erçoban, E.: Spectrophotometric Analysis of The Influence of Core Thickness on The Color of In-Ceram All-Ceramic System. Balkan Journal of Stomatology 1998.

31. Uludag, B., Erçoban, E.: The Effects of Porcelain Thickness and Repeated Firings on The Color of Metal Ceramic Restorations. Balkan Journal of Stomatology 1998.

32. Uludag, B, Kılıçarslan, MA, Koşan, FS, Kedici, PS: Testing Different Resin Bonding Applications. Balkan J. Stom. 6:29-32, 2002

33. Uludag,B,Erçoban,E,Koşan,F.S,Ulutaş,G,Özturk,Ö: The Influence of Repeated Firings on The Shade of In-Ceram Alumına Ceramıc. Balkan J of Stom. 2004;8:41-43.

SCI VE SCI-EXPANDED DERGİLER


34. Kılıçarslan, MA, Kedici, PS, Küçükeşmen, C, Uludag, B: In Vitro Fracture Resistance of Posterior Metal Ceramic and All-Ceramic Inlay-Retained Resin Bonded Fixed Partial Dentures: J Prosthet Dent 92: 365-70, 2004.

35. Nalçacı , A , Küçükeşmen, C, Uludag , B. : Effect of high-powered LED polymerization on the shear bond strength of a light-polymerized resin luting agent to ceramic and dentin . J Prosthet Dent 94: 140-145, 2005.

36. Uludag, B, Celik,G: Fabrication of a maxillary implant-supported removable partial denture :A clinical report J Prosthet Dent 95 : 19-21, 2006

37. Uludag, B, Sahin,V : Use of a resin-bonded fixed partial denture with a removable pontic during the osseo-integration period of a single implant treatment: A clinical report. J Oral Implantology. 2006;32(1):44-6.

38. Uludag,B, Sahin, V : A functional impression technique for an implant-supported overdenture: A clinical report. J Oral Implantology 2006;32(1):41-3.

39. Uludag,B, Celik G.:Fabrication of a cement- and screw-retained multiunit implant restoration. J Oral Implantol. 2006;32(5):248-50.

40. Uludag, B, Çelik,G: An alternative impression technique for implant-retained overdentures. J Prosthet Dent. 2006;96(5):377-8.

41. Uludag,B, Usumez A, Sahin V, Eser K, Ercoban E. : The effect of ceramic thickness and number of firings on the color of ceramic systems: An in vitro study. J Prosthet Dent. 2007;97(1):25-31.

42. Celik , G, Uludag, B. :Photoelastic stress analysis of various retention mechanisms on 3-implant-retained mandibular overdentures. J Prosthet Dent.2007 Apr;97(4):229-35.

43. Uludag, B, Ozturk, O, Celik, G. :Alternate functional impression technique for implant- retained overdentures. J Prosthet Dent. 2007;97(4):242-3.

44. Uludag, B, Sahin, V, Celik, G. : Fabrication of a maxillary implant-supported overdenture retained by two cemented bars: a clinical report. J Prosthet Dent. 2007;97(5):249-51.

45. Uludag, B, Celik, G, Sahin, V, Ozturk, O. : Fabrication of implant-assisted restorations utilizing functional impression techniques: case reports. J Oral Implantol. 2007;33(5):297-304.

46. Uludag B and Celik G. Technical Tips for Improved Retention and Stabilization of a Unilateral Removable Partial Denture. J Oral Implantol. 2007;33(6):344-346

47. Uludag B , Ozturk O , Celik G , and Goktug G.: Fabrication of a Retrievable Cement- and Screw- Retained Implant-Supported Zirconium Fixed Partial Denture: A Case Report J Oral Implantol. 2008;34(1):59-62.

48. Celik G, Uludag B, Usumez A, Sahin V, Ozturk O, Goktug G.: The effect of repeated firings on the color of an all-ceramic system with two different veneering porcelain shades. J Prosthet Dent. 2008;99(3):203-8.

49. Uludag B, Celik G, Goktug G.: Prosthetic solution for unfavorably inclined
maxillary implants: a case report. J Oral Implantol. 2008;34(2):111-4.

50. Uludag B, Sahin V, Celik G. : Technical tips for constructing a maxillary implant- supported overdenture by using a double-impression technique. J Oral Implantol. 2008;34(3):142-4.

51. Ozturk O, Uludag B, Usumez A, Sahin V, Celik G.: The effect of ceramic thickness and number of firings on the color of two all-ceramic systems. J Prosthet Dent. 2008 Aug;100(2):99-106.

52. Uludag B, Sahin V, Ozturk O.: Fabrication of zirconium primary copings to provide retention for a mandibular telescopic overdenture: a clinical report. Int J Prosthodont. 2008 Nov-Dec;21(6):509-10.

53. Uludag B, Ozturk O, Ozturk AN.: Microleakage of ceramic inlays luted with different resin cements and dentin adhesives. J Prosthet Dent. 2009 Oct;102(4):235-41

54. Sahin V, Uludag B, Usumez A, Ozkir SE. The effect of repeated firings on the color of an alumina ceramic system with two different veneering porcelain shades. J Prosthet Dent. 2010 Dec;104(6):372-8.

55. Uludag B. An alternate pressure-free functional impression technique for implant-retained overdentures. J Oral Implantol. 2010;36(3):205-7.

56. Uludag B, Cogalan K, Polat S. An alternative impression technique for implant-retained overdentures with locator attachments. J Oral Implantol. 2010;36(6):451-3.

57. Uludag B,SahinV, Polat S.Replacement of a lost removable partial dental prosthesis using ball-attachment analogs: a clinical report. J Prosthodont. 2011 Aug;20(6):488-90

58. Nalcaci, A, Uludag, B, Sahin, V .Effect of resin luting cement polymerisation mode and high powered polymerisation unit type on shear bond strength of leucite reinforced full ceramic system to dentine.Materials Research Innovations, Volume 15, Number 2, April 2011 , pp.
91-95(5)

59. Uludag B, Polat S, Sahin V, Tokar E, Goktug G.A technique for fabrication of an extracoronal attachment-retained removable partial denture to fit an existing fixed partial denture.J Prosthodont. 2012 Feb;21(2):138-40.

60. Uludag B. Fabrication of a fractured mandibular bar-retained implant overdenture without implant-level impression making: a clinical report. J Prosthodont. 2012 Dec;21(8):622-5.

61. Uludag B, Polat S.Retention characteristics of different attachment systems of mandibular overdentures retained by two or three implants.Int J Oral Maxillofac Implants. 2012 Nov-Dec;27(6):1509-13.

62. Uludag B, Polat S, Sahin V, Tokar E, Ertug O.A simplified technique for solving the transfer problem of implant-supported fixed partial dentures for patients with microstomia.J Oral Implantol. 2013 Apr;39(2):169-71.

63. Uludag B, Polat S, Sahin V, Tokar E, Ertug O.A simplified technique for solving the transfer problem of implant-supported fixed partial dentures for patients with microstomia.J Oral Implantol. 2013 Apr;39(2):169-71.

64. Uludag B, Polat S, Sahin V, Goktug G,. A Technique for Constructing a New Maxillary Overdenture to a Non-Retrievable Implant Connecting Bar. J Oral Implantol. 2013 Feb;39(1):110-

65. Celik G, Uludag B. Effect of the Number of Supporting Implants on Mandibular Photoelastic Models with Different Implant-Retained Overdenture Designs. J Prosthodont. 2014 Jan 13. doi: 10.1111/jopr.12129

66.Uludag B, Gonuldas F, Tokar E, Sahin V.A technique for retrofitting a metal ceramic crown to an attachment-retained removable partial denture: a clinical report.J Prosthodont. 2015 Feb;24(2):164-7. doi: 10.1111/jopr.12204. Epub 2014 Jul 27.

67.Uludag B, Polat S, Sahin V, Çomut AA.Effects of implant angulations and attachment configurations on the retentive forces of locator attachment-retained overdentures.Int J Oral Maxillofac Implants. 2014 Sep-Oct;29(5):1053-7. doi: 10.11607/jomi.3401.

68.Uludag B, Yucedag E, Sahin V.Microleakage of inlay ceramic systems luted with self-adhesive resin cements.J Adhes Dent. 2014 Dec;16(6):523-9. doi: 10.3290/j.jad.a32811.

69.Kiliçarslan MA, Özkan P, Uludag B, Mumcu E.Comparison of internal fit between implant abutments and cast metal crowns vs laser-sintered crowns.J Contemp Dent Pract. 2014 Jul 1;15(4):428-32.

70.Tokar E, Uludag B.Load Transfer Characteristics of Various Designs of Three-Implant-Retained Mandibular Overdentures.Int J Oral Maxillofac Implants. 2015 Sep-Oct;30(5):1061-7. doi: 10.11607/jomi.4013.

71.Tokar E, Uludag B, Karacaer O.Load Transfer Characteristics of Three-Implant-Retained Overdentures with Different Interimplant Distances.Int J Oral Maxillofac Implants. 2017 Mar/Apr;32(2):363-371. doi: 10.11607/jomi.5291.

TEBLİĞ


1. Uludag, B, Kılıçarslan, M.A, Koşan, F.S, Kedici, P.S: Testing Different Resin Bonding Applications. 4th Congress of the Balkan Stomatological Society 22-25 March 1999.

2. Ulutaş, G, Öztaş D.D, Uludağ, B: Tensile Bond Strengths of Cements to Sand Blasted Ni-Cr Alloy: 7th Congress of the Balkan Stomatological Society 28-30 March 2002.

POSTERLER


1. Koşan, S, Uludağ, B, Bilgili A, Berki, M.A: The Effect of Pulse Magnetic Field on Allergic and Toxic Reactions Caused by Intraoral Applications of Ni-Cr Alloy: 4th Congress of the Balkan Stomatological Society 22-25 March 1999

2. Özkan, P, İmren, S, Uludağ, B, Gürbüz, A: In Vitro Comparison of Staining Properties Different Composition of Estetic Materials: 4th Congress of the Balkan Stomatological Society 22-25 March 1999.

3. Uludağ, B, Erçoban, E, Koşan, S, The Influence of Repeated Firings on the Shade of In Ceram Alumina Ceramic, 5th Congress of the Balkan Stomatological Society 13-16 April 2000.

4. Keskin, Y, Uludağ, B.C, Gürbüz, A, Hasanreisoğlu, U: Dimensional Stability of Detail Reproduction of Polyvinyl Siloxane Impression Materials. JDR Vol:79 Special Issue 2000.

5. Gürbüz, A , Uludağ, B.C, Keskin, Y: The Effect of Mixing Techniques on the Permanent Deformation of Impression Materials. JDR Vol:79 Special Issue 2000.

6. Uludağ, B, Erçoban, E.: Effects of Dentinal Porcelain Thickness and Repeated Firings on Color of Two All-Ceramic Systems. JDR Vol:79 Special Issue 2000.

7. Uludağ, B, Öztaş, D.D, Öztürk, Ö: Evaluation of the Bonding Strength of Various Cements to a Base Metal Alloy, 6th Congress of the Balkan Stomatological Society 3-6 May 2001.

8. Terzioğlu, H, Uludağ, B, Hasırcı, N, Özden, A.N: Evaluation of Wetting Properties of Artificial Saliva Substitutes and Whole Saliva on a Soft Lining Material. 25th Annual Conference, EPA, 6-8 September.

9. Uludağ, B, Özkan, P, Sayal, A, Öztürk, Ö: Comparison of the Color Stability of Compamer and a Composite Material: An In Vitro Study. JDR Vol:81, Special Issue March 2002.

10. Öztürk, Ö, Öztaş, D.D, Uludağ, B, Effect of Surface Treatment on the Tensile Bond Strength of Various Luting Cements to a Ni-Cr Alloy. 7th Congress of the Balkan Stomatological Society 28-30 March 2002.

11. Uludağ, B, Öztürk, Ö, Özden, A.N: Adhesion of Ormocer Based Restorative Material to Saliva Contaminatet Dentin. 82nd General Session of IADR, March 10-13, 2004.

12. Çelik,G, Uludağ,B : Partial overdenture applications : Case reports. 10 th Congress of the Balkan Stomatological Society 2005

13. Çelik,G, Uludağ, B : Application of unilatereal design with era attachment in a case of implant failure . 10th Congress of the Balkan Stomatological Society. 2005.

14. Uludağ,B, Şahin, V : Implant-supported overdentures: A clinical report. 28 th Annual Conference EPA 2004.

15. Uludağ,B, Şahin, V : Conversion of a failed partial denture to a partial overdenture. 28 th Annual Conference EPA 2004.

16. Uludağ,B , Şahin, V : The removable partial overdenture. Clinical reports. 28 th Annual Conference EPA 2004.

KONFERANSLAR


1. Uludağ, B; Hareketli Bölümlü Overdenture Uygulamaları, Selçuk Univ. Diş. Hek. Fak. I. Uluslararası Kongresi, 5-8 Eylül, 2002.

2. Uludağ,B ; Hassas Tutucu Sistemler ve Uygulamaları , Zonguldak Diş Hekimleri Odası ,2000.

3. Uludağ,B : Hassas Tutucu Uygulamaları. Panel. Selçuk Üniv. Diş Hekimliği Fak. 2000.

4. Uludağ,B : İmplant Destekli Protezlerde Farklı Ölçü Teknikleri ve Tasarımlar.A.Ü Dişhekimliği Fakültesi 2006

5. Uludağ, B. : İmplant Destekli Protezlerde Farklı Uygulamalar ve Ölçü Teknikleri 2006, Ankara

6. Uludağ, B. : İmplant Destekli Overdenture Uygulamaları , Planlama, 2006 Ankara Universitesi Diş Hekimliği Fakültesi

7. Uludağ B. : Total dişsizlik vakalarının implant destekli protezlerle rehabilitasyonu. A.I.I.O 28 Ekim-1 Kasım Antalya 2009

8. Uludağ B. : İmplant destekli protezlerde farklı teknikler ve çözümler. A.I.I.O 28 Ekim-1 Kasım Antalya 2009

9. Uludağ B. : Diş hekimliğinde overdenture uygulamaları ve hassas tutucular. 12. EBDO 6-8 Kasım İzmir 2009

10. Uludağ B. : İmplant vakalarında sorunlar ve çözümler, ADO Bahar Sempozyumu , Kıbrıs,Nisan 2012

11. Uludağ B. : Diş Hekimliğinde Hassas Tutucular, Sorunlar ve Çözümler, FDI İstanbul Ağustos 2013

KATILDIĞI KONGRELER


1. EPA 1995 Cardiff, İngiltere

2. EPA 1996 Tubingen, Germany

3. 4th Congress of the Balkan Stomatological Society 22-25 March 1999.

4 . 5th Congress of the Balkan Stomatological Society 13-16 April 2000

5. 6th Congress of the Balkan Stomatological Society 3-6 May 2001.

6. 7th Congress of the Balkan Stomatological Society 28-30 March 2002

7. IADR 2000. Washington , USA

8 . IADR 2002 Los Angeles, USA

9 . EPA 2002 Hırvatistan

10. 28th Annual Conference EPA 2004.

11. IADR, March 10-13, 2004. Hawaii

12. 10th Congress of the Balkan Stomatological Society. 2005.

13. IADR September 26-29, 2007 , Yunanistan

14. BASS 2007 Istanbul, Turkiye

15. Implantology Symposium 2004 Boston, USA

16. Implantology Symposium 2005 Boston, USA

17. Implantology Symposium 2006 Boston, USA

18. Implantology Symposium 2007 Boston, USA

19. BASS 2009 Kosova

20. IADR July -Barcelona 2010

21. ADO Bahar Sempozyumu Kıbrıs 2012

21. FDI İstanbul 2013

KİTAP YAZARLIĞI


Bülent Uludağ :Diş Hekimliğinde Hassas Tutucular ,İmplant Vakalarında Sorunlar ve Çözümler. Dentsem Yayınları İstanbul,2012.

Bülent Uludağ , Erdal Eroğlu : Hareketli Bölümlü Protezler, Klinisyenin Rehberi. Dentsem Yayınları İstanbul 2013

Call Now Button0312 417 52 93