Mithatpaşa Cad. Ahenk Apt. No: 62/9 Kızılay/Ankara

Protez Nedir?


Protezler, insan vücudunun eksik bir kısmını tamamlayan yapay bir aygıtlardır. Dişleri ve dişlerle ilgili kısımları içeren yapay aygıtlara Diş Protezleri denir. Protez tedavisi farklı alt başlıklar altında incelenebilir.

Sabit Protezler


Sabit protezler günümüzde uygulanan protezler içinde en yaygın kullandığımız protez seçeneğidir. Ağızda bir kaç dişin eksik olduğu durumlarda komşu dişler veya implantlardan faydalanarak yaptığımız restorasyon tipleridir.

Hastanın diş eksikliğine bağlı olarak kaybettiği estetik, konuşma ve fonksiyon gibi özelliklerini doğala en yakın şekilde tamamlayan protezlerdir. Bu protezler için kullanılan materyallerde çiğneme kuvvetine karşı yeterli dirence sahip olması estetik özellikleri ve biyolojik dokularla uyumunun iyi olması tedavinin başarısında en önemli faktördür.

Sabit protezler metal destekli ve metal desteksiz olarak uygulanabilirler. Metal destekli sabit protezler ağız içinde fonksiyonel kuvvetlere yeterli direnci gösterirken estetik olarak problemlere neden olmaktadır ve bazı durumlarda doğal görünümü olumsuz etkileyebilmektedir. Bunun en önemli sebebi de ışığın dişten direkt geçişinin metal tarafından engellenmesidir.

Metal destekli seramik restorasyonların bu dezavantajlarından dolayı kırılmaya karşı dirençli seramikler geliştirilmiştir. Özellikle zirkonyum bu alanda kullanılan en güncel materyaldir.

Başarılı bir tedavide doğru endikasyon en önemli aşamadır. Kullanılacak materyalin seçiminde hekimin bilgi ve tecrübesine saygı göstermek tedavinin başarısı için gereklidir.

Her diş köprü protezinde ayak olarak kullanılabilir mi?

Her diş destek diş olarak kullanılamaz. Bu dişlerin kökleri uzun ve kemik destekleri iyi olmalıdır.

Tek diş köprü ayağı olarak kullanılabilir mi?

Çok nadir olarak köpek dişleri kullanılarak lateral dişlerin restorasyonlarında kullanılabilir. Bu tip protezlere kanatlı köprü denir. Destek dişin mutlaka uzun köklü ve iyi bir kemik desteğine sahip olması gerekir.

Bütün köprüler iki destek diş ile mi yapılır?

Köprü yapılırken kullanılacak destek diş sayısını dişsiz boşluğun uzunluğu destek dişlerin kök boyları ve kemik destekleri belirler.

Köprü protezleri ile normal yemek yenebilir mi?

Köprü protezleri ile sağlıklı dişlerimizle yiyebileceğimiz her şeyi yiyebiliriz.

Köprü protezleri ağız kokusu yapar mı?

İyi yapılmış bir protez koku yapmaz. Koku yeterli ağız hijyeni olmayan hastalarda protezin bakımsızlığına bağlı olarak oluşur. Özellikle köprü gövdelerinin alt kısımları çok iyi temizlenmelidir. Köprü ayaklarının çeveresindeki diş etlerinde şişme ve kanama varsa mutlaka diş hekimine başvurulmalıdır.

Hareketli Protezler


Hareketli protezler ise hastalar tarafından takılıp çıkarılabilen ve günlük bakım yapılması gereken protezlerdir. Hastanın ağzında sabit protez mi yoksa hareketli protez mi kullanılıp kullanılmayacağı tamamen hastanın ağzındaki eksik diş sayısı ile doğru orantılıdır. Hastanın ağzındaki dişlerinde çok fazla diş eksikliği var ise o halde hareketli protez kullanımı yapılır, eğer hastanın ağzında kendi dişlerinin sayısı fazla , eksik diş sayısı az ise o zaman sabit protez tercih edilir. Hareketli protezler de kendi içinde ikiye ayrılır, kısmi protezler ve tam protezler.

Eğer hasta tümdişlerinin kaybetmiş ise o halde tam hareketli diş protezi kullanılır. Eğer bir kısım diş kaybından söz ediyor isek o halde kısmi ( Parsiyel) hareketli protez kullanılabilir. Protez tedavisi yapılmadan önce, hastanın diş eti sağlığının kontrol edilmesi gerekir. Çünkü diş etlerinde ve diş kemiğinde var olan rahatsızlık, protezin başarısını etkileyebilir. Tedaviden önce yapılan iyi bir muayene sonrasında ağızda uygulanan başarılı protez tedavisi sonrasında hasta yüz estetiğinin önemli bir parçası olan diş ve gülüş estetiğine ulaşmış olur. Dudak, çene, yanak ve diş kombinasyonu ile hasta istediği gülüş estetiğine bir nevi kavuşmuş olur. Bunun yanı sıra, çiğneme, konuşma, gülme fonksiyonlarını da en iyi şekilde gerçekleştirmeye başlar. Bu da hastanın yaşam kalitesini ve psikolojik sağlığını üst seviyede tutan önemli bir tedavinin başarılı şekilde sonuçlanmış olması demektir.

Tam Protezler


Tüm dişlerin çekildiği tamamen dişsiz ağızlara uyguladığımız protezlerdir. Dişlerin eksikliğine bağlı olarak yanaklar çökmüş, çeneler birbirine yaklaşmış, yüz yaşlı bir görünüm almıştır. Hasta yemek yiyemez ve hem sağlık hem de sosyal olarak sıkıntılar yaşar. Protezlerin yapımıyla hasta beslenmesinin yanı sıra sosyal hayatını rahatlıkla sürdürebilir.

Tam protezler akrilik dediğimiz diş etine benzer renkteki pembe reçinelerden yapılırlar. Bu kaide alveol kret dediğimiz çene kemiklerini olabildiğince geniş şekilde örter. Bu genişlik başta hasta için problem yaratmış gibi olsada kısa süre içinde rahatlıkla hasta tarafından kabul edilir.

Tam protezler ağızda nasıl durur?

Tam protezler, protez ile doku arasındaki tükrüğün oluşturduğu yapışma kuvveti ile tutarlar. Bu iki cam arasındaki suyun oluşturduğu adezyon kuvvetine benzerdir. Bununla beraber dokulardaki tutucu bölgelere protezin oturması da tutuculuğu artırır.

Alt protezin üzerine oturduğu kemiğin ince olması tutuculuğu azaltan en önemli etkendir. Bununla beraber alt çenede tutuculuğu etkileyen en önemli faktör dildir. Dilin hareketi protezin yerinden oynamasına ve bahsettiğimiz adezyon kuvvetinin bozulmasına neden olmaktadır.

Protezlerin tutuculuğundaki diğer önemli bir faktörde dudak ve yanakların protez kenarlarına tam olarak oturmasıdır ki bu olay tutuculuğu pozitif olarak etkiler.

Tam protezler konuşma bozukluğu yapar mı?

Tam protezler uygun olarak yapılmışsa herhangi bir bozukluğa neden olmazlar. Ancak ilk takıldığında konuşmada zorluk olabilir bu da bir kaç gün içinde düzelecektir. Yüksek sesle kitap, gazete v.b. gibi okuyarak konuşma sıkıntıları rahatlıkla halledilebilir. Burada önemli olan zor söylenen kelimeleri doğru söylemeye çalışmakta ısrarcı davranmamaktır. Bu kelimenin her zaman yanlış söylenmesine neden olabilir.

Tam protezimle ne zaman yemek yiyebilirim?

Tam protezlerle ilk günlerde yemek yemek oldukça zordur. Kesinlikle çok sert gıdalar ve büyük lokmalar tercih edilmemelidir.

Total protezler tat almayı etkiler mi?

Tat duyusu tamamen dil ile alakalıdır. Damağın tat almayla hiç bir alakası yoktur.

Total protezlerde diş seçimi nasıl olmalıdır?

Total protez hastaları genellikle küçük beyaz dişler isterler. Özellikle küçük dişler total protezlerde estetik olarak çok hoş olmazlar. Hastaların dişsiz kalmadan önceki dişlerinin de göründüğü bir fotoğraf dişlerin seçiminde hekime yardımcı olacaktır. Fotoğraf olmasada yüzdeki çeşitli oranlara göre dişlerin boyut ve şekilleri belirlenir. Dişlerin rengine ise doktor ve hasta ile beraber karar verir.

Protez takıldıktan sonra nelerle karşılaşılabilir?

Vuruk
Oynama
Yanak ısırma
Eklemlerde ağrı
Konuşma bozukluları

Bölümlü Protezler


Dişlerinin bir kısmını kaybetmiş hastalara uygulanan takılıp çıkartılabilen bir protez türüdür. Ağızda var olan dişlere kancalar (kroşe) aracılığıyla tutunur. Dengesi açısından çenenin her iki tarafında da tutucu elemanları olmalıdır, bu nedenle üst çenede damakta ve alt çenede ön dişlerin arkasında iki tarafı bağlayan bir ana parçası vardır. İlk randevuda ölçü alımı ile birlikte toplam 4-5 seans ve 1-2 hafta süren bir işlem sonucu proteziniz teslim edilir. Ağızda var olan dişlerin korunabilmesi ve protezin uzun süre kullanılabilmesi için hijyen büyük önem taşır. Dişlere tutunan kancaların dişleri aşındırdığı yada çürüttüğü kanısı doğru değildir. İyi bir ağız sağlığı oluşturulduğunda proteze bağlı birikim bölgeleri ortadan kaldırılabilir. Yemeklerden sonra protezler ağızdan çıkarılıp önce ağızda var olan dişler fırçalanmalı ve sonra protezler su ve fırça yardımıyla temizlenmelidir. Bu protez de hekim tarafından aksi söylenmedikçe gece yatarken ağızdan çıkarılmalıdır.

Hassas Tutucu Protezler


Hassas tutucu dediğimiz özel fabrikasyon tutucular; destek dişlerin üzerlerine yapılan kronlara ve takılıp çıkarılan protezin iç kısmına yerleştirilen iki ayrı parçadan oluşur. Bu şekilde protez ağza yerleştirildiği zaman dişlerin dış kısımlarında herhangi bir metal parça görünmez. Yani estetiktirler. Birçok değişik tipi vardır. Yapılacak proteze göre hangi tip Hassas Tutucuyu kullanacağına Dişhekiminiz karar verir. Ancak Hassas Tutuculu Protezler, bilinen Kroşe Tutuculu Protezlere göre daha pahalıdır ancak stabilite ve kullanım açısından hasta için daha avantajlıdır.

İmplant Destekli – Tutuculu Protezler


İmplant teknolojisindeki sürekli gelişme sonucunda, günümüzde implantlar çok güvenilirdir. Üreten firma sayısındaki artışla birlikte, fiyatları geçmişe oranla daha ucuzlamıştır.

Artık günümüzde hiç dişi olmayan hastalara sabit Porselen Diş yapabilmek mümkün alt ve üst çeneye yeterli sayıda yerleştirilen implantlar sayesinde soldaki resimdeki gibi bir sabit protez yapmak mümkündür. Bazen ise ya ekonomik olarak ya da yeterli kemik olmadığı için 2 veya 4 implant üzerine çıtçıtlı protez yapılabilir.

Yandaki resimdeki gibi tam dişsiz hastalarda 2,3 yada 4 implant yapılarak hastanın kullandığı takıp çıkarılan total protezlerin tutuculuğu arttırılabilir.

İmplant üzerindeki parça ball attachment adı verilen tarzdadır ve aynen hastanın kendi dişlerine yapılan kaplamalara yerleştirilen hassas tutucularda olduğu gibi çıtçıtlı protez olarak anılırlar. Çıtçıtlı protezler de hassas tutucular hastanın ağzında dışarıdan görülmeyecek şekilde dişlerin iç yüzeylerinde gizlenmiştir.

Çene – Yüz Protezleri


Yüz kemiklerinin kontur bozukluklarını düzeltmek, yüzdeki dengeyi sağlamak ve daha iyi bir görünüm elde etmek amacıyla alt çene ve elmacık kemiği üzerine protez uygulama işlemidir. Bu işlem için doktorunuz ile görüşerek gerekli olan radyolojik ve görüntüsel analizler yapılarak bu ameliyata karar verilir. Protezler çok çeşitlidir. Silikon, Medpor protezler ençok kullanılanıdır. Medpor tümüyle insan vücuduna uyumlu, alerjik reaksiyon ve reddedilme riski düşük olan bir protez çeşididir.

Ameliyat


Çene protezi ameliyatı genel veya lokal anestezi altında yapılır. Yaklaşık 1 saat sürer. Genelde ağız içinden yapılan kesiyle protez yerleştirilir. Kendiliğinden emilen dikişler 7-10 gün içinde kendiliğinden düşer. Şişliklerin azalması 4-6 haftayı bulur. Sonuç ise 4-6 ayda arzu edilen konuma gelir.

Ameliyat İçin Gerekli Kriterler

Öncelikle çene kemiğinin gelişimini tam olarak tamamlaması beklenmelidir. Bu nedenle en uygun zaman, 17-18 yaşlardan sonrasıdır. Ayrıca ameliyat olacak kişinin dişleri ile ilgili ortodonti sorunu bulunmamalıdır. Böyle bir sorun varsa öncelikle ortodonti tedavisi uygulanmalıdır. Tedavi sonrası oklüzyon(çene kapanımı) uygun ise bu ameliyat önerilmelidir.

0312 417 52 93